Giao dịch ngoại hối hoạt động như thế nào?

Giao dịch ngoại hối thể chế diễn ra trực tiếp giữa hai bên trong thị trường giao dịch tự do (OTC). Có nghĩa là không có trao đổi tập trung (như thị trường chứng khoán), và thị trường ngoại hối thể chế thay vào đó được điều hành bởi một mạng lưới toàn cầu gồm các ngân hàng và các tổ chức khác.

Giao dịch được trải rộng trên bốn trung tâm giao dịch ngoại hối lớn ở các múi giờ khác nhau: London, New York, Sydney và Tokyo. Vì không có địa điểm tập trung, bạn có thể giao dịch ngoại hối 24 giờ một ngày.

Hầu hết các nhà giao dịch đầu cơ giá ngoại hối không tự giao tiền. Thay vào đó, các nhà giao dịch sẽ đưa ra dự đoán tỷ giá để tận dụng biến động giá trên thị trường bằng những công cụ cho phép bạn mua hoặc bán.

Các công cụ giao dịch cho phép bạn suy đoán về một biến động giá tài sản mà không cần sở hữu tài sản đó. Chẳng hạn, khi giao dịch ngoại hối bạn có thể dự đoán theo hướng mà bạn nghĩ rằng một cặp tiền tệ giá sẽ di chuyển lên hoặc xuống. Mức độ dự đoán của bạn là chính xác sẽ xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn.

Nếu bạn dự đoán đúng với độ chính xác cao thì bạn thu lợi nhuận rất nhiều, còn nếu bạn dự đoán có độ chính xác thấp hơn, bạn sẽ có lợi nhuận thấp hơn, và hiển nhiên nếu bạn dự đoán sai thì bạn sẽ bị thua lỗ.

Trong thị trường tái chánh thì giá cả sẽ biến động từng phút từng giây và hầu như không ngừng nghỉ, giá cả sẽ bị chi phối bởi rất nhiều nguyên nhân từ việc làm, thiên tai, dịch bệnh, chính trị… tất cả đều ảnh hưởng đến thị trường tài chánh thế giới, và do đó giá cả thị trường, cũng như cổ phiếu của các công ty và tiền tệ của các quốc gia sẽ luôn luôn giao động. Những nhà giao dịch ngoại hối dựa vào những biến đổi này để thực hiện các lệnh Mua hoặc Bán để kiếm lợi nhuận và hoạt động này diễn ra liên tục 24/24.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial