Tín hiệu phân kỳ trong Forex

Sự phân kỳ có thể là một tín hiệu của sự đảo ngược xu hướng hoặc trong một số trường hợp, một sự thay đổi hướng tạm thời trong một xu hướng dài hạn hơn. Nếu một nhà giao dịch có thể xác định sớm các thay đổi xu hướng bằng cách kiểm tra các phân kỳ, thì tiềm năng tồn tại để thực hiện các giao dịch có lợi hơn.

Ngoài ra, bằng cách xác định sớm rằng một xu hướng mới đang phát triển, một nhà giao dịch có thể tối đa hóa thu nhập của mình bằng cách tham gia giao dịch sớm hơn và kiếm được nhiều pips hơn khi xu hướng tiếp tục.
Giao dịch phân kỳ Forex
Đây là lợi thế chính của phân kỳ giao dịch và nếu được thực hiện đúng cách, nó có thể tăng tỷ lệ thành công của Traders.
Cách xác định phân kỳ Forex
Phân kỳ giao dịch được thực hiện bằng cách so sánh hành động giá hiện tại (dao động) với chỉ báo bạn đã chọn. Bất cứ khi nào xu hướng và chỉ báo (dao động của chúng) đưa ra tín hiệu mâu thuẫn, nó cho thấy sự phân kỳ và sự thay đổi có thể từ xu hướng hiện tại. Thực tế, bất kỳ chỉ báo nào – bộ tạo dao động đều có thể được sử dụng để giao dịch các phân kỳ bao gồm Dao động ngẫu nhiên, RSI, MACD, CCI hoặc bất kỳ chỉ báo nào mà nhà giao dịch chọn sử dụng.

Điều quan trọng là xác định sự khác biệt. Nếu có sự phân kỳ, điều đó có nghĩa là hành động giá và chỉ báo sẽ đưa ra tín hiệu mâu thuẫn. Do đó, nếu hành động giá đang hiển thị mức cao, thì chỉ báo sẽ hiển thị mức thấp hơn. Hoặc nếu hành động giá đang hiển thị mức thấp, thì chỉ báo sẽ hiển thị mức cao hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial