Tín Hiệu Parabolic SAR

Parabol SAR được tạo ra bởi Welles Wilder năm 1970. Từ viết tắt SAR có nghĩa là dừng và đảo ngược và SAR là từ theo dõi giá trong khi xu hướng trên thị trường đang kéo dài theo thời gian.
Cách sử dụng Parabolic SAR
Một chỉ báo Parabolic SAR đặt các điểm hoặc dấu chấm trên biểu đồ để chỉ ra sự đảo ngược tiềm năng trong biến động giá. Như một vấn đề thực tế, chỉ báo kỹ thuật này đã được nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng để biết hướng đi khả thi của đà tăng tài sản. Công cụ này cũng xác định thời gian khi động lượng có cơ hội thay đổi hướng bình thường. Với chỉ báo Parabolic SAR, bạn có thể phân tích độc đáo xu hướng thị trường hiện tại.

Đặt các dấu chấm là một trong những điều cần thiết cần nhớ khi sử dụng Parabolic SAR. Chỉ cần đặt một hoặc nhiều dấu chấm ở vị trí sai, mọi thứ có thể bị sai lệch một khi biểu đồ được diễn giải. Mỗi dấu chấm được sử dụng bởi các nhà giao dịch để tạo tín hiệu cho mọi giao dịch phụ thuộc vào vị trí của một dấu chấm theo giá của tài sản.

Điều làm cho Parabolic SAR trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối là vì tính đơn giản của nó. Nếu các dấu chấm được đặt dưới giá, nó cho thấy tín hiệu mua – xu hướng tăng. Nhưng nếu các dấu chấm được đặt trên giá, nó cho thấy tín hiệu bán – xu hướng giảm. Đơn giản như vậy, ngay cả những người giao dịch mới vẫn có thể kiếm được lợi nhuận với chỉ số này. Có lẽ, đây cũng là chỉ số biểu đồ dễ nhất để giải thích vì nó chỉ đơn giản hiển thị nếu giá đang giảm hoặc tăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial