Tín hiệu Momentum

Tín hiệu Momentum dùng để xác định giá đi lên hoặc đi xuống cho nên bạn có thể sử dụng tín hiệu này để thực hiện lệnh của bạn, bên cạnh đó dấu hiệu này sẽ tốt hơn nếu như kết hợp với biến động giá( Price Action ).
Đường Momentum cắt ngang đường 100
Trong hình dưới đây thì bạn sẽ nhìn thấy bên dưới của biểu đồ là đường Momentum và đường 100 màu vàng. Mỗi khi đương Momentum vượt lên cắt đường 100 và nằm trên đường 100 thì đó chính là tín hiệu Mua, còn khi đường Momentum đi xuống cát đường 100 và nằm bên dưới đường 100 thì đây chính là lúc đặt lệnh SELL. Nhưng bạn cũng nên chú ý thêm điểm này, đó là những lúc thị trường có xu hướng ngang thì chỉ báo này có thể bị sai, cho nên theo kinh nghiệm thì bạn chỉ nên sử dụng tín hiệu này trong những lúc mà thị trường có xu hướng lên hoặc xu hướng xuống rõ rệt mà thôi, còn khi thị trường có xu hướng nằm ngang thì nên đứng ngoài thị trường.

Đường Momentum Cắt đường SMA
Để thiết lập nên mô hình này bạn chỉ cần kéo SMA trong indicator vào trong chỉ số Momentum. Bạn có thể dùng SMA 14, SMA 20 hay 34.. tùy theo kinh nghiệm của bạn. Nhưng theo tôi thì nếu như mới bắt đầu học cách sử dụng đường này thì bạn nên để mặc nhiên, rồi sau khi có kinh nghiệm rồi thì bạn có thể thay đổi ý của bạn.
Chỉ thực hiện lệnh BUY thi bạn thấy thỏa mãn những điều kiện sau đây:
Đường Momentum cắt đường SMA, nằm trên đường SMA và thị trường phải có xu hướng tăng, không thực hiện lệnh BUY khi thị trường có xu hướng giảm cho dù đường Momentum có cắt và nằm bên trên đường SMA.
Chỉ thực hiện lệnh SELL khi đường Momentum cắt đường SMA , nằm dưới đường SMA và thị trường phải có xu hướng giảm. Còn cho dù đường Momentum cắt đường SMA và nằm dưới đường SMA trong khi xu hướng tăng thì cũng không được SELL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial