Tín Hiệu MACD

MACD đánh giá sự kết hợp của ba chuỗi thời gian đó là: trung bình hoặc tín hiệu, phân kỳ và chuỗi MACD (chênh lệch giữa trung bình di chuyển theo hàm mũ chậm (EMA) và EMA nhanh. Do đó, các chỉ số của công cụ này bị ảnh hưởng bởi ba hằng số của EMA.
Tại sao nên sử dụng MACD?
MACD được biết đến với khả năng xác định động lượng ngắn hạn một cách nhanh chóng và do đó là một trong những tín hiệu tốt nhất để chỉ ra các xu hướng sắp tới. Các giá trị được minh họa bên dưới và bên trên đường zero, đảm bảo rằng bộ tạo dao động tạo ra các tín hiệu rõ ràng, có thể hành động và chính xác.

Chức năng chính của công cụ này là tính đến sự phân kỳ diễn ra trên các đường EMA 12 ngày hoặc 26 ngày. 26 ngày thường được trừ đi trong 12 ngày, hãy nhớ độ dài này có thể được tùy chỉnh theo chiến lược giao dịch của bạn. Các thương nhân thậm chí sử dụng đường trung bình di động cùng với giá trị xuất phát tạo ra các đường xu hướng động lượng cùng với các tín hiệu.

Sự phân kỳ và giao thoa xảy ra trong hai dòng biểu thị sự lùi lại, đảo chiều và động lượng yếu. Nếu các đường trung bình di động (MA) có cùng hướng, trong khi MA ngắn hạn tạo thành một độ dốc cao hơn thì điều này có nghĩa là xu hướng hiện tại là một cường độ tăng trưởng hoặc mạnh.

Khi các khoảng thời gian MA tiêu chuẩn được triển khai, MACD trở thành một công cụ ngắn hạn và công việc của EMA là giảm độ trễ. Xu hướng lớn xảy ra trên thị trường có thể được xác định bằng cách kết hợp một công cụ kỹ thuật khác hoặc bằng cách tăng khoảng thời gian. Đây có lẽ là lý do, tại sao MACD được biết đến là một trong những công cụ kỹ thuật đáng tin cậy với rất ít hoặc không có giới hạn.

Theo hình bên trên thì khi đường MACD vượt qua và nằm trên đường số 0 đó là tín hiệu tặng, còn ngược lại khi đường MACD vượt qua đường số 0 và nằm bên dưới thì đó là dấu hiệu giảm.

Tóm Lại: MACD là một chỉ báo kỹ thuật có giá trị không chỉ giúp khám phá các xu hướng mà đồng thời nó đo động lượng của tín hiệu đó. Tính linh hoạt của công cụ này làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến giữa các nhà phân tích và thương nhân là một phần của phổ tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial