Tín hiệu Bollinger Band

Thuật ngữ Bollinger Band xuất phát từ tên của nhà phát triển và nhà sáng tạo John Bollinger vào những năm 1980. John Bollinger là một trong những kỹ thuật viên lâu năm được biết đến của thị trường. Dải bollinger là loại kỹ thuật sử dụng đường trung bình với sự trợ giúp của các dải giao dịch bên dưới và bên trên nó.

Dải bollinger và tính toán độ lệch chuẩn
Tín hiệu Bollinger Band hoạt động như thế nào? Độ lệch chuẩn cho thấy mức giá có thể khác với giá trị thực của nó vì chúng tính toán độ biến động. Thông qua việc tính toán mức độ biến động của giá, Dải bollinger tự động điều chỉnh theo điều kiện của thị trường. Do đó, Dải bollinger rất hữu dụng cho nhiều nhà giao dịch.

Bên cạnh đó, các dải này cho phép các nhà giao dịch xem gần như tất cả dữ liệu về giá cần thiết giữa 2 dải. Dải bollinger bao gồm 2 kênh giá bên trên, bên dưới và 1 đường trung tâm nằm ở giữa. Đường trung bình hàm mũ đóng vai trò là đường trung tâm trong khi độ lệch chuẩn đóng vai trò là kênh hoặc dải giá. Khi hành động giá trở nên không ổn định Bollinger Band có xu hướng mở rộng thêm.

Bollinger Band và Moving Average
Tại sao một nhà giao dịch sử dụng một đường trung bình giao động để lọc hành động giá? Sử dụng đường trung bình là cách để xem xu hướng diễn ra như thế nào vì một loại tiền tệ có thể được giao dịch trong một thời gian dài trong xu hướng nhất định. Mặt khác, nhà đầu tưn vẫn thỉnh thoảng chuẩn bị cho việc gặp phải biến động. Tuy nhiên, các nhà đầu tư coi đây là một cơ hội tốt để có được thông tin cần thiết về các giao động trong thị trường.

Vì chỉ báo Dải bollinger dựa trên mức trung bình di chuyển, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng rất hiệu quả chỉ báo Dải bollinger. Nếu giá tiền tệ thường xuyên chạm vào Dải bollinger ở trên, thì giá của nó được coi là quá mua. Nhưng nếu giá tiền tệ thường xuyên chạm vào Dải bollinger bên dưới, thì nó được coi là bán quá mức gây ra tín hiệu mua cho các nhà giao dịch. Các thương nhân cũng có thể xem các dải dưới và trên là mục tiêu giá của họ (mức để đặt mục tiêu lợi nhuận).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial