Tín Hiệu Average True Range (ATR)

Tại sao bạn phải sử dụng ATR cho tất cả các giao dịch của bạn ?
Mặc dù Average True Range (ATR) không gửi tín hiệu mua hoặc bán, nhưng nó đóng vai trò chính trong việc đo lường sự biến động của thị trường, một yếu tố rất lớn để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Biến động giá rất hữu ích khi quyết định nơi mà một nhà giao dịch sẽ đặt mục tiêu dừng lỗ hoặc lợi nhuận (hoặc thậm chí anh ta có nên mở một giao dịch hay không).

Điều này rất hữu ích khi bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu vì lý do là khi biến động giá cao, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn không nên sử dụng lệnh dừng lỗ chặt chẽ vì có khả năng rất lớn nó có thể bị vi phạm và lệnh của bạn sẽ bị đóng cửa Kết quả là bạn sẽ mất tiền. Ngược lại – khi xem xét các mục tiêu lợi nhuận, sẽ rất đáng tiếc khi đặt mục tiêu lợi nhuận quá nhỏ nếu có tiềm năng thu lợi nhuận cao hơn từ thị trường.

Và nếu độ biến động thấp và bạn đang quyết định nơi đặt lệnh dừng lỗ của mình, bạn có thể đặt mức dừng lỗ chặt chẽ để bạn tồn tại. Bởi vì một đột phá của thời kỳ biến động thấp sẽ có nghĩa là một sức mạnh của bò hoặc gấu, và thời điểm thích hợp để đóng lệnh. Và khi đặt mục tiêu lợi nhuận, sẽ tốt hơn là lấy những gì thị trường cung cấp thay vì cố gắng làm rung chuyển thị trường để có lợi nhuận cao hơn.

Hãy nhớ rằng: thích ứng với cấu trúc thị trường hiện tại và biến động là chìa khóa cho giao dịch ngoại hối có lợi nhuận dài hạn!

Bạn có thể sử dụng Average True Range (ATR) làm chiến lược khi giao dịch dựa trên biến động.

Làm cách nào bạn có thể sử dụng Chỉ số Forex trung bình (ATR)

Bạn có thể sử dụng ATR làm tín hiệu giao dịch. Nếu bạn đang theo dõi một thị trường cụ thể trong một thời gian và bạn nhận thấy sự biến động từ biến động trung bình lịch sử của nó, đây có thể là thời điểm thích hợp để giữ cho biểu đồ của bạn mở. Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng bạn nên đợi ATR tăng để bạn có thể đặt giao dịch theo hướng di chuyển đột phá.

Sử dụng Phạm vi trung bình thực (ATR) để đặt mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Nếu bạn đang giao dịch ngoại hối một thời gian, bạn sẽ biết tầm quan trọng của việc đặt các điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận một cách chính xác. Phạm vi trung bình thực (ATR) cho phép bạn đo lường mức độ biến động của thị trường hiện tại và đặt giá trị của một điểm dừng lỗ sẽ không khiến lệnh giao dịch của bạn rời khỏi thị trường quá sớm. Ngoài ra, bạn sẽ ước tính số tiền lợi nhuận tiềm năng trong thị trường mà thị trường có khả năng cung cấp cho bạn.

Bạn luôn có thể thấy giá trị hiện tại của chỉ báo ở góc trên bên trái của nó. Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đang phân tích cặp tiền tệ EURUSD, khung thời gian H1. Giá trị hiện tại của ATR là 18 pip. Khi đặt các điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận dựa trên chỉ báo ATR, bạn có thể sử dụng một số bội số của giá trị ATR hiện tại. Cách tốt nhất là trải qua một số lượng giao dịch mẫu nhất định sẽ được thực hiện dựa trên chiến lược của bạn trong lịch sử và xem nhiều giá trị nào sẽ hoạt động tốt nhất khi kết hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial