Đầu tư vào trái phiếu

Trái phiếu có an toàn không?
Trái phiếu thường được coi là một cách an toàn hơn để đầu tư vì chúng cung cấp các khoản thanh toán lãi cố định và một lời hứa sẽ trả lại tiền gốc khi đáo hạn. Tuy nhiên, giống như tất cả các khoản đầu tư khác, đầu tư vào trái phiếu không phải là không có rủi ro. Ví dụ, đầu tư trái phiếu đô thị là một khoản đầu tư rủi ro thấp vì rất khó có khả năng một đô thị sẽ phá sản, nhưng nếu có, trái phiếu đô thị do thành phố đó phát hành sẽ bị vỡ nợ. Tuy nhiên, cũng có những công ty phát hành trái phiếu rác cung cấp cho các nhà đầu tư mức lãi suất rất cao để bù đắp cho sự không chắc chắn lớn về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của công ty phát hành. Do đó, không phải tất cả trái phiếu là đầu tư rủi ro thấp.

Chọn trái phiếu và xếp hạng tín dụng phù hợp
Rủi ro lớn khi đầu tư vào trái phiếu xuất phát từ mối lo ngại về khả năng đáp ứng lãi suất và tiền gốc theo lịch trình của nhà phát hành. Nói chung, rủi ro mặc định của trái phiếu có liên quan đến “phiếu giảm giá” hoặc lãi suất. Chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ như Trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ được coi là không có rủi ro vì cơ hội vỡ nợ là gần như bằng không. Mặt khác, trái phiếu doanh nghiệp được coi là có nhiều rủi ro hơn nên chúng mang lại lợi nhuận cao hơn trái phiếu tiết kiệm của Hoa Kỳ.

Một số công ty xếp hạng tín dụng, như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch, giúp các nhà đầu tư đánh giá rủi ro trái phiếu mặc định bằng cách chỉ định xếp hạng cho họ. Ví dụ, theo Standard & Poor’s, trái phiếu xếp hạng A đến AAA được phát hành bởi các tập đoàn có đủ năng lực mạnh mẽ để thanh toán lãi đúng hạn. Khi xếp hạng đi xuống, trái phiếu trả lãi suất cao hơn nhưng cũng gặp rủi ro mặc định cao hơn. Trái phiếu được xếp hạng B hoặc C được coi là đầu cơ.

Một vài điều khoản cần biết
Sau đây là một số thuật ngữ phổ biến cần biết khi đầu tư vào trái phiếu:

 • Năng suất đến trưởng thành (YTM)
  Cho biết tổng lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ nhận được nếu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn, giả sử khoản thanh toán lãi được tái đầu tư với cùng tỷ lệ với lợi tức hiện tại của trái phiếu. Các nhà đầu tư trái phiếu thường coi YTM là lợi suất.
 • Mệnh giá
  Còn được gọi là “mệnh giá” hoặc “mệnh giá”, mệnh giá là số tiền được trả cho người nắm giữ trái phiếu khi đáo hạn. Tùy thuộc vào uy tín của các tổ chức phát hành và lãi suất, trái phiếu có thể được bán ở trên hoặc dưới mệnh giá.
 • Phiếu mua hàng
  Còn được gọi là “lãi suất coupon” hoặc “lãi suất phần trăm coupon”, là lãi suất được ghi trên trái phiếu, ghi chú hoặc bảo đảm thu nhập cố định khác khi được phát hành. Nói chung, phiếu giảm giá được thanh toán giữa năm và được biểu thị bằng phần trăm của mệnh giá.
 • Lãi tích lũy
  Đây là tiền lãi đã tích lũy trên trái phiếu hoặc bảo đảm thu nhập cố định khác kể từ lần thanh toán lãi cuối cùng được thực hiện, nhưng không bao gồm ngày thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial