Cơ Bản về Đường SMA

Khi xác định đuoc xu hướng đang đi lên hay đi xuống thì việc sử dụng đường SMA (Simple Moving Average ) là khá dễ dàng và thu lại lợi nhuận rất tốt. Nguyên tắc cơ bản là chỉ sử dụng lệnh BUY khi thị trường có xu hướng lên, và chỉ sử dụng lệnh SELL khi thị trường có hướng đi xuống.  
Xu hướng lên
Khi thị trường có xu hướng lên thì bạn cứ việc chờ cho đến khi nào giá nằm trên đường SMA thì đặt lạnh BUY, còn chốt lời thì tùy theo ý muốn của bạn, tùy theo kinh nghiệm của bạn. Nhưng thông thường thì đợi đến khi giá cách xa đường SMA thì có thể chốt lời.

Xu hướng xuống
Khi gặp xu hướng xuống thì ngược lại, mỗi khi thấy giá đi xuống và nằm dưới đường SMA thi đặt lệnh SELL, Take Profit thì tùy theo mỗi người, nhưng nhớ phải đặt Stop Loss để tránh trường hợp thị trường quay ngược chiều.

Khi thị trường đứng yên, biểu đồ nằm ngang không có xu hướng rõ ràng thì không sử dụng đường SMA được, mà tùy theo thời điểm mà sử dụng những đường chỉ báo khác như MACD, Bollinger Band…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial