Bitcoin – thuế – và bảo vệ người tiêu dùng

Bitcoin và thuế?
Bitcoin chưa phải là một loại tiền tệ có thông dụng đấu thầu hợp pháp trong bất kỳ khu vực tài phán nào, nhưng trách nhiệm khai thuế vẫn được sử dụng ở mức trung bình ở từng quốc gia cụ thể. Trên thực tế thì thay vì cấm đoán người dân sử dụng Bitcoin, chính phủ đưa ra những qui định cụ thể cho người dùng Bitcoin về trách nhiệm khai báo thuế. Có rất nhiều luật pháp ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, trên nhiều quốc gia khác nhau đánh thuế dựa vào thu nhập, doanh số, bảng lương, tăng vốn hoặc một số hình thức trách nhiệm thuế khác phát sinh với Bitcoin.

Bitcoin và bảo vệ người tiêu dùng?
Bitcoin đang giải phóng mọi người để giao dịch theo các điều khoản của riêng họ. Mỗi người dùng có thể gửi và nhận thanh toán theo cách tương tự như tiền mặt nhưng họ cũng có thể tham gia vào các hợp đồng phức tạp hơn. Nhiều chữ ký cho phép một giao dịch được mạng chấp nhận chỉ khi một số lượng nhất định của một nhóm người xác định đồng ý ký giao dịch. Điều này cho phép các dịch vụ hòa giải tranh chấp sáng tạo được phát triển trong tương lai. Các dịch vụ như vậy có thể cho phép một bên thứ ba chấp thuận hoặc từ chối giao dịch trong trường hợp bất đồng giữa các bên khác mà không kiểm soát tiền của họ. Trái ngược với tiền mặt và các phương thức thanh toán khác, Bitcoin luôn để lại bằng chứng công khai rằng một giao dịch đã diễn ra, có khả năng có thể được sử dụng trong một cuộc truy đòi các doanh nghiệp có hành vi gian lận.

Cũng cần lưu ý rằng mặc dù các doanh nghiệp thường phụ thuộc vào danh tiếng công khai của họ để duy trì hoạt động kinh doanh và trả lương cho nhân viên của họ, họ không có quyền truy cập vào cùng một mức thông tin khi giao dịch với người tiêu dùng mới. Cách thức hoạt động của Bitcoin cho phép cả cá nhân và doanh nghiệp được bảo vệ trước các khoản bồi hoàn gian lận trong khi đưa ra lựa chọn cho người tiêu dùng để yêu cầu bảo vệ nhiều hơn khi họ không sẵn sàng tin tưởng một doanh nghiệp cụ thể nào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial