Bitcoin có thể được quy định bởi chính phủ?

Bản thân giao thức Bitcoin không thể được sửa đổi nếu không có sự hợp tác của gần như tất cả người dùng, những người chọn phần mềm họ sử dụng. Cố gắng gán quyền đặc biệt cho chính quyền địa phương trong các quy tắc của mạng Bitcoin toàn cầu không phải là một khả năng thực tế. Do do chính phủ không thể sửa đổi hay can thiệp vào hệ thống Bitcoin. Ví dụ như tiền mặt chính phủ có thể in tiền mới, có thể đổi tiền…đối với thẻ tín dụng, có thể đổi thẻ mới, điều khiển được thông qua ngân hàng phát hành thẻ, nhưng đối với Bitcoin chính phủ không thể thay đổi được, mà thay vào đó chính phủ có thể đưa ra qui định riêng cho người dùng tùy theo tình hình cụ thể của từng quốc gia. Bất kỳ tổ chức giàu có nào cũng có thể chọn đầu tư vào phần cứng khai thác để kiểm soát một nửa sức mạnh tính toán của mạng và có thể chặn hoặc đảo ngược các giao dịch gần đây. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng họ có thể giữ được sức mạnh này vì điều này đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn tất cả các công ty khai thác khác trên thế giới.

Tuy nhiên, có thể điều chỉnh việc sử dụng Bitcoin theo cách tương tự như bất kỳ công cụ nào khác. Giống như đồng đô la, Bitcoin có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, một số trong đó có thể được coi là hợp pháp hoặc không theo luật pháp của từng khu vực pháp lý. Về vấn đề này, Bitcoin không khác gì bất kỳ công cụ hoặc tài nguyên nào khác và có thể phải tuân theo các quy định khác nhau ở mỗi quốc gia. Việc sử dụng bitcoin cũng có thể trở nên khó khăn bởi các quy định hạn chế, trong trường hợp đó, rất khó để xác định tỷ lệ phần trăm người dùng sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ. Một chính phủ chọn cấm Bitcoin sẽ ngăn các doanh nghiệp và thị trường trong nước phát triển, chuyển đổi sự đổi mới sang các quốc gia khác. Thách thức đối với các cơ quan quản lý, như mọi khi, là phát triển các giải pháp hiệu quả trong khi không làm suy yếu sự tăng trưởng của các thị trường và doanh nghiệp mới nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial