Cổ phiếu được giao dịch như thế nào?


Hầu hết các cổ phiếu chính được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đây là một thuật ngữ chung cho một mạng lưới toàn cầu của các sàn giao dịch cụ thể nơi cổ phiếu được mua và bán.

Ví dụ, phần lớn cổ phiếu của Hoa Kỳ có thể được tìm thấy trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc NASDAQ, trong khi hầu hết các cổ phiếu của Vương quốc Anh được giao dịch trên thị trường chứng khoán Luân Đôn (LSE).

Các sàn giao dịch này là các thị trường được điều tiết cao, nơi người mua và người bán kết hợp với nhau để đàm phán giao dịch cổ phiếu. Chỉ một số cá nhân đủ điều kiện mới được phép giao dịch vật lý trên chính sàn giao dịch, vì vậy các nhà đầu tư thường cần một nhà môi giới chứng khoán để hoạt động như một người trung gian.

Một môi giới chứng khoán là gì?
Vai trò của người môi giới chứng khoán là mua và bán cổ phiếu thay cho khách hàng của họ. Theo truyền thống, một nhà đầu tư cá nhân sẽ cần phải gọi cho nhà môi giới của họ, người sau đó sẽ chuyển tiếp các hướng dẫn giao dịch cho một đại lý đủ điều kiện trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, ngày nay, quá trình này hầu như luôn được tiến hành trực tuyến.

Có ba loại môi giới chính:

  1. Dịch vụ đầy đủ: Tạo và thực hiện chiến lược dựa trên mục tiêu đầu tư của khách hàng – giao dịch thay mặt họ. Hoa hồng cao
  2. Tư vấn: Cung cấp tư vấn đầu tư và đề xuất các giao dịch cụ thể, nhưng để lại quyết định cuối cùng cho khách hàng. Hoa hồng vừa
  3. Chỉ thực hiện: Chỉ cần thực hiện các hướng dẫn giao dịch của khách hàng, thường thông qua một nền tảng trực tuyến. Không có lời khuyên nào. Hoa hồng thấp
    Khi chọn một nhà môi giới, điều quan trọng là phải xem xét kiến thức của bạn về thị trường cũng như lượng thời gian bạn chuẩn bị để cam kết xem danh mục đầu tư của mình.

Thời gian giao dịch
Vốn chủ sở hữu chỉ được giao dịch trong giờ mở cửa của sàn giao dịch chứng khoán được chỉ định của họ. Dưới đây là thời gian mở và đóng cửa của một vài sàn giao dịch lớn (giờ miền Đông, tháng 4 – tháng 10. Thời gian mở cửa sẽ khác nhau trong suốt phần còn lại của năm do thay đổi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày của địa phương):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial