Bitcoin có phải là công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp không?

Bitcoin là tiền và tiền luôn được sử dụng cho cả mục đích hợp pháp và bất hợp pháp. Tiền mặt, thẻ tín dụng và các hệ thống ngân hàng hiện tại vượt qua Bitcoin về mặt sử dụng để tài trợ cho tội phạm. Tức là nếu so sánh giữa Bitcoin và hệ thống thanh toán hiện tại như tiền mặt, ngân hàng, thẻ tín dụng .. thì Bitcoin có vẻ là an toàn nhất. Các tổ chức tội phạm sẽ rất khó khăn trong việc sử dụng Bitcoin để thực hiện các hoạt động phạm pháp của họ. Bitcoin có thể mang lại sự đổi mới đáng kể trong các hệ thống thanh toán và lợi ích của sự đổi mới đó thường được coi là vượt xa những hạn chế tiềm năng của chúng.

Bitcoin được thiết kế để trở thành một bước tiến lớn trong việc làm cho tiền an toàn hơn và cũng có thể hoạt động như một sự bảo vệ đáng kể chống lại nhiều hình thức tội phạm tài chính. Chẳng hạn, bitcoin hoàn toàn không thể làm giả được. Người dùng có toàn quyền kiểm soát các khoản thanh toán của mình và không thể nhận các khoản phí không được chấp thuận, chẳng hạn như gian lận thẻ tín dụng. Các giao dịch bitcoin là không thể đảo ngược và miễn dịch với các khoản bồi hoàn gian lận. Bitcoin cho phép tiền được bảo đảm chống trộm và mất bằng cách sử dụng các cơ chế rất mạnh mẽ và hữu ích như sao lưu, mã hóa và nhiều chữ ký.

Một số lo ngại đã được nêu ra rằng Bitcoin có thể hấp dẫn hơn đối với bọn tội phạm vì nó có thể được sử dụng để thực hiện thanh toán riêng tư và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, các tính năng này đã tồn tại với tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng, được sử dụng rộng rãi và được thiết lập tốt. Việc sử dụng Bitcoin chắc chắn sẽ phải tuân theo các quy định tương tự đã có trong các hệ thống tài chính hiện tại và Bitcoin không có khả năng ngăn chặn các cuộc điều tra hình sự được tiến hành. Nhìn chung, thông thường các đột phá quan trọng được coi là gây tranh cãi trước khi lợi ích của chúng được hiểu rõ. Internet là một ví dụ tốt trong số nhiều người khác để minh họa điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial