Tìm Hiểu về Option (tùy chọn giao dịch)

Hiện nay có rất nhiều loại Option đang tồn tại. – và rất nhiều cách để giao dịch chúng – bạn có thể không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng bắt đầu trong Option ( giao dịch quyền chọn) dễ dàng hơn bạn nghĩ, một khi bạn xác định mục tiêu của mình. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu thêm về các lựa chọn cơ bản này.

Phải biết bạn muốn gì…
Trước khi bạn bắt đầu ( Option ) các tùy chọn giao dịch, điều quan trọng là phải có ý tưởng rõ ràng về những gì bạn hy vọng sẽ đạt được. Option có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong các danh mục đầu tư khác nhau và chọn mục tiêu thu hẹp lĩnh vực chiến lược phù hợp bạn có thể chọn. Ví dụ: bạn có thể quyết định bạn muốn có thêm thu nhập từ các cổ phiếu bạn sở hữu. Hoặc có thể bạn hy vọng sẽ bảo vệ giá trị của danh mục đầu tư của bạn khỏi sự suy thoái của thị trường. Không một mục tiêu nào tốt hơn mục tiêu khác, cũng như không có một chiến lược lựa chọn nào tốt hơn mục tiêu khác – nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn.

Và làm thế nào để có được nó
Khi bạn đã quyết định dựa trên một mục tiêu, bạn có thể bắt đầu kiểm tra các loại chiến lược tùy chọn để tìm một hoặc nhiều mục tiêu có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Ví dụ: nếu bạn muốn có thêm thu nhập từ các cổ phiếu bạn sở hữu, bạn có thể điều tra các chiến lược như viết ra các tùy chọn đặt lệnh Mua. Hoặc, nếu bạn đang cố gắng bảo vệ cổ phiếu của mình khỏi sự suy thoái của thị trường, bạn có thể nghĩ về việc bán các Option trên một chỉ số theo dõi loại cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn.

Bạn có đủ điều kiện?
Dựa trên thông tin bạn cung cấp trong thỏa thuận quyền chọn, công ty môi giới của bạn sẽ chấp thuận cho bạn một mức độ giao dịch Option cụ thể. Không phải tất cả các nhà đầu tư đều được phép giao dịch mọi loại chiến lược, vì một số chiến lược liên quan đến rủi ro đáng kể. Chính sách này nhằm bảo vệ các công ty môi giới khi làm việc với các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc không đủ tài chính, những người cuối cùng có thể bị vỡ nợ trên tài khoản ký quỹ. Nó có thể bảo vệ các nhà đầu tư giao dịch vượt quá khả năng hoặc phương tiện tài chính của họ. Các cấp độ phê duyệt và trình độ cần thiết khác nhau, nhưng hầu hết các công ty môi giới có bốn hoặc năm cấp độ. Nói chung, càng có nhiều kinh nghiệm giao dịch trong vành đai của bạn và bạn phải đầu tư càng nhiều tài sản có tính thanh khoản thì mức độ chấp thuận của bạn càng cao. Các công ty cũng có thể yêu cầu bạn thừa nhận sự chấp nhận rủi ro của giao dịch quyền chọn.

Làm giấy tờ
Ngay cả khi bạn có tài khoản đầu tư chung, vẫn có các bước bổ sung cần thực hiện trước khi bạn có thể bắt đầu tùy chọn giao dịch. Trước tiên, bạn sẽ phải điền vào biểu mẫu thỏa thuận Option, đây là công ty môi giới tài liệu sử dụng để đo lường kiến ​​thức của bạn về các lựa chọn và chiến lược giao dịch, cũng như kinh nghiệm đầu tư chung của bạn. Trước khi bắt đầu các tùy chọn giao dịch, bạn nên đọc tài liệu có tiêu đề Đặc điểm và rủi ro của các tùy chọn được tiêu chuẩn hóa, trong đó có thông tin cơ bản về các tùy chọn cũng như các ví dụ chi tiết về các rủi ro liên quan đến các hợp đồng và chiến lược cụ thể. Trên thực tế, công ty môi giới của bạn được yêu cầu phân phối nó cho tất cả các nhà đầu tư quyền chọn tiềm năng.

Nhìn vào giới hạn tài khoản
Bạn không thể mua các (option) tùy chọn quá giới hạn như bạn có thể từng làm với cổ phiếu. Nhưng một số công ty môi giới yêu cầu các giao dịch tùy chọn nhất định, chẳng hạn như viết các ra các giao dịch vượt quá giới hạn diễn ra trong tài khoản ký quỹ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thực hiện việc mua, bán, bạn sẽ phải giữ số dư trong tài khoản của mình để trang trải chi phí mua các cổ phiếu cơ bản nếu tùy chọn được thực hiện. Yêu cầu ký quỹ này được đặt ở mức tối thiểu 20% bảo mật cơ bản trừ đi số tiền mà tùy chọn là hết tiền, nhưng không bao giờ dưới 10% giá trị bảo mật.

Nếu giá trị của tài sản trong tài khoản ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức bảo trì bắt buộc, công ty môi giới của bạn sẽ thực hiện bán ký quỹ hoặc thông báo cho bạn rằng bạn cần thêm vốn để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Nếu bạn không có hành động thích hợp, công ty môi giới của bạn có thể thanh lý tài sản trong tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn. Vì các tùy chọn có thể thay đổi giá trị trong một khoảng thời gian ngắn, điều quan trọng là phải giám sát tài khoản giao dịch tùy chọn của bạn và tránh bị bắt buộc bán ký quỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial