Quản lý rủi ro khi giao dịch

Cho dù bạn là người đầu tư vào thị trường chứng khoán, hay bạn là nhà giao dịch ngoại hối … thì quản lý rủi ro, quản lý tài chính , quản lý tiền trong tài khoản của bạn là điều không thể không có, chẳng những phải có mà phải có kiến thức thật vững thì mới có thể thành công trong thị trường này.  
Theo kinh nghiệm của bản thân thì tôi cho rằng có những nguyên tắc mà bạn bắt buộc phải tuân thủ đó là .

Cẩn Thận: Không giao dịch khi không xác định được hướng đi của thị trường, hiển nhiên đây chỉ là phán đoán, mà đã là phán đoán thì có thể đúng có thể sai, nhưng ít nhất bạn phải có lý do chính đáng để tin rằng tại sao bạn nghĩ rằng thị trường đi lên? hay tại sao bạn nghĩ rằng thị trường đi xuống…Có lý do cụ thể tức là bạn đang biết bạn đang làm gì.

Chấp nhận: Trước khi quyết định Mua hoặc Bán thì bạn phải đặt ra cho bản thân mình là nếu như thị trường đi ngược hướng phán đoán của bạn thì bạn chấp nhận lỗ là bao nhiêu phần trăm số tiền mà bạn giao dịch? Nếu như khả năng lỗ cao quá thì dừng lại, chờ cơ hội khác, bạn nên nhớ rằng nếu bạn lỗ 20% thì bạn cần phải kiếm lại 25% mới đủ bù lại số lỗ của bạn. Cân đối thật tốt tỉ lệ lời lỗ

Luôn Đặt Stop Loss: Bắt buộc phải đặt Stop Loss trong bất kỳ cuộc giao dịch nào, Stop Loss phải hợp lý, không đặt quá thấp cũng không đặt quá cao, điều nầy tuỳ thuộc vào số lượng giao dịch của bạn, tuỳ thuộc vào kiến thức và số tiền trong tài khoản của bạn, học cách đặt stop loss trước khi tham gia đầu tư hay giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial