Chỉ số chứng khoán là gì?

Bạn có thể đã nghe nói về các chỉ số chứng khoán như FTSE 100, Dow Jones hoặc Nikkei 225. Các số thường được trích dẫn trên tin tức, hoặc trong phần kinh doanh của tờ báo, thường bên cạnh một giá trị cho biết họ đã tăng bao nhiêu hoặc xuống bao nhiêu.

Nhưng chúng là gì? Và họ đại diện cho cái gì?

Chỉ số chứng khoán là thước đo giá trị của một phần nhất định của thị trường chứng khoán.

‘Phần nhất định của thị trường chứng khoán’ có thể là:

  1. Một sàn giao dịch (như Sở giao dịch chứng khoán Tokyo hoặc NASDAQ)
  2. Một khu vực (như Châu Âu hoặc Châu Á)
  3. Hoặc một lĩnh vực (năng lượng, điện tử, tài sản, v.v.)
    S & P 500 chẳng hạn, là một con số đại diện cho 500 công ty lớn nhất có trụ sở tại Mỹ được giao dịch trên thị trường chứng khoán New York.

Tại sao chúng quan trọng?
Các chỉ số chứng khoán cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một dấu hiệu về cách thức trao đổi, khu vực hoặc lĩnh vực đang hoạt động.

Ví dụ1: ASX 200 là chỉ số theo dõi hiệu suất của 200 công ty lớn nhất ở Úc. Nếu ASX 200 bắt đầu tăng, thì trung bình các công ty này đang hoạt động tốt. Một khi chỉ số ASX 200 tăng nó là tín hiệu báo cho các nhà đầu tư rằng, nói chung, tình trạng của thị trường chứng khoán Úc đang được cải thiện. Và thị trường chứng khoán Úc đang trên đà phát triển, toàn bộ nền kinh tế Úc có xu hướng hoạt động tốt. Vì vậy, sự thay đổi giá của các chỉ số chứng khoán lớn thường có thể cung cấp cho các nhà giao dịch một dấu hiệu về sức khỏe của cả một quốc gia.

Đó là thông tin quan trọng khi lập kế hoạch giao dịch tiếp theo của bạn.

Một số sàn và chỉ số chứng khoán tại Mỹ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial