Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) Là Gì?

Giới thiệu về các quỹ tương hỗ
Mutual Fund là một nhóm đầu tư tập hợp một nhóm người lại với nhau và đầu tư tiền của họ vào cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác. Mỗi nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu, đại diện cho một phần nắm giữ của quỹ. Sử dụng thông tin dưới đây để giúp bạn xác định xem bạn có nên mua quỹ tương hỗ hay không.

Ưu điểm của các quỹ tương hỗ
Ưu điểm của việc đầu tư vào các quỹ tương hỗ bao gồm đa dạng hóa, quản lý chuyên nghiệp, thanh khoản tương đối cao và khả năng tiếp cận cho những người có số vốn nhỏ. Các quỹ tương hỗ đặc biệt phù hợp cho các nhà đầu tư thiếu thiên hướng, vốn hoặc thời gian để thiết lập và duy trì danh mục đầu tư đủ đa dạng. Nhà đầu tư sinh lãi khi quỹ tương hỗ mà họ đầu tư: 1) nhận cổ tức bằng cổ phiếu và lãi trái phiếu, sau đó được trả cho người nắm giữ dưới dạng phân phối. 2) bán chứng khoán đã tăng giá trị, và sau đó phân phối lại tiền lãi cho chủ sở hữu quỹ. và 3) tăng giá trị cổ phiếu.

Nhược điểm của các quỹ tương hỗ
So với chứng khoán, các quỹ tương hỗ cung cấp ít linh hoạt hơn. Các quỹ tương hỗ được định giá một lần một ngày, vì vậy bạn sẽ không biết giá mà bạn đã mua tiền cho đến cuối ngày làm việc. Ngoài ra, phí liên quan đến việc mua và mua lại cổ phiếu quỹ tương hỗ thường cao hơn so với cổ phiếu.

Đầu tư vào các quỹ tương hỗ
Đối với một số quỹ tương hỗ, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty quỹ. Các quỹ khác được bán thông qua các nhà môi giới, ngân hàng, nhà hoạch định tài chính hoặc đại lý bảo hiểm. Các quỹ tương hỗ mua lại cổ phiếu được bán lại bởi các nhà đầu tư. Theo quy định của Hoa Kỳ, các công ty quỹ phải gửi tiền cho nhà đầu tư trong vòng bảy ngày sau khi mua lại.

Mục tiêu và phong cách đầu tư của quỹ
Mục tiêu của Quỹ là mục tiêu hoặc kết quả tài chính mà một quỹ tương hỗ muốn đạt được. Cách tiếp cận mà một nhà quản lý quỹ tuân theo trong việc đầu tư để đạt được mục tiêu của quỹ được gọi là phong cách đầu tư.

Vì mục tiêu đầu tư và phong cách đầu tư khác nhau giữa các quỹ tương hỗ khác nhau, tất cả chúng đều có rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. Nhìn chung, lợi nhuận tiềm năng càng cao thì nguy cơ thua lỗ càng cao. Giống như các khoản đầu tư khác, các quỹ tương hỗ có một số mức độ rủi ro, mặc dù một số quỹ có ít rủi ro hơn các khoản đầu tư khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial