Đầu tư vào Traditional IRA

Quí hưu trí Traditional IRA là quí hưu trí mà bạn sẽ đóng góp vào bằng tiền của bạn sau khi trả thuế nhưng bạn có thể được khấu trừ vào hồ sơ thuế của bạn nếu bạn đủ điền kiện về thu nhập, mỗi cá nhân sẽ có thu nhập khác nhau và sẽ có giới hạn số tiền mà bạn đóng góp vào quĩ này nhưng về cơ bản của người lao động bình thường thì mỗi năm bạn được đóng góp vào quĩ này là $6000 nếu bạn từ 50 tuổi trở xuống và được đóng góp $7000 nếu bạn trên 50 tuổi. Nhưng để biết chính xác số tiền bạn được đóng góp vào và số tiền bạn được khấu trừ thuế là bao nhiêu thì bạn có thể tham khảo theo đường link dưới đây:

https://www.fidelity.com/calculators-tools/ira-contribution-calculator

Bạn có thể dùng tiền đóng góp từ khoản Tradional IRA này để đầu tư vào stock hay ETF… để kiếm thêm lợi nhuận.

Các khoản đóng góp từ khoản Traditional IRA này và các khoản lợi nhuận thu được từ việc bạn đầu tư vào cổ phiếu hay ETF …đều phải trả thuế sau khi bạn rút ra khi bạn được 59 tuổi 1/2. Cũng tương tự như Roth IRA thì nếu bạn rút số tiền này ra trước khi bạn đạt 59 tuổi 1/2 thì bạn phải bị phạt 10% từ sở thuế. Thêm vào đó thì Traditional IRA cũng có qui định số tiền tối thiểu mà bạn rút ra sau khi bạn đạt 72 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial