Dấu hiệu Stochastic Oscillator

Công Dụng: Dấu hiệu Stochastic Oscillator dùng để dự đoán trước sự đảo chiều của giá khi thị trường đạt mức quá Mua hoặc quá Bán, trên lý thuyết thì khi sức mua càng mạnh thì giá càng cao cho đến 1 lúc nào đó nó sẽ vượt quá mức trở thành quá Mua và theo qui luật cung cầu của thị trường thì sẽ nảy sinh những lệnh Bán để cân đối thị trường và tương tự như vậy khi sức bán quá mức thì giá sẽ giảm cho đến 1 lúc nào đó đạt mức quá bán thì thị trường sẽ đảo chiều và giá sẽ tăng trở lại. Nắm được qui luật này thì bạn sẽ dễ dàng đặt những lệnh BUY vào những thời điểm xảy ra mức quá bán ( Over Sold ) và bạn sẽ đặt lệnh SELL ở những thời điểm quá mua ( Over Bought )  .

Cách Sử Dụng: Nếu các dòng của Stochastic vượt quá 80, nó báo hiệu một thị trường mua quá mức. Nhưng nếu các dòng của Stochastic dưới 20, nó báo hiệu một thị trường bán quá mức. Các bạn có thể xem xét mở giao dịch BÁN một khi chỉ báo này vượt quá 80 và quay trở lại vừa cắt xuống dưới đường 80, và giao dịch MUA một khi nó giảm khỏi mức 20 và bắt đầu quay lên cắt và cao hơn 20.

Như một quy tắc vàng của giao dịch, mua nếu thị trường có tín hiệu bán quá mức và bán nếu thị trường có tín hiệu quá mua. Tuy nhiên trên thực tế thì thị trường là chuyển đông không ngừng , không lúc nào giống lúc nào cả, cho nên trước khi sử dụng 1 tín hiệu hay chỉ số nào thì bạn cũng cần phải có thời gian theo dõi và kiểm tra trước khi áp dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial