Đầu tư so với giao dịch

Những gì chúng tôi mô tả ở trên được gọi là “đầu tư“, về cơ bản là một hình thức giao dịch tài chính dài hạn liên quan đến việc mua và nắm giữ tài sản tài chính trong một số tháng hoặc năm.

Trên thực tế, rất có khả năng bạn đã đầu tư vào thị trường tài chính ở một số khả năng – có thể chỉ là thụ động. Ví dụ, nếu bạn có một kế hoạch lương hưu, thì bạn đang đầu tư số tiền bạn kiếm được bây giờ với kỳ vọng nó sẽ tăng lên và có giá trị hơn khi bạn nghỉ hưu.

Các công ty hưu trí thường đầu tư số tiền này cho bạn để đổi lấy phí quản lý. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể nói về công cụ tài chính mà bạn bỏ tiền vào.

Nhưng đầu tư dài hạn không phải là cách duy nhất để tham gia vào thị trường tài chính, mà còn có giao dịch tích cực, đôi khi được gọi là đầu cơ.

Mặc dù các nhà đầu tư thường tập trung vào giá trị dài hạn của tài sản và cố gắng xây dựng một danh mục đầu tư sẽ hoạt động tốt trong tương lai, trong khi đó các nhà giao dịch tích cực lại có xu hướng tập trung vào các biến động thị trường ngắn hạn, với một số người tham gia đặt hàng trăm giao dịch mỗi ngày.

Cho dù bạn chọn tập trung vào đầu tư dài hạn, chỉ thực hiện một vài giao dịch mỗi năm hoặc cho dù bạn tin rằng mọi chuyển động nhỏ trong giá đều đại diện cho một cơ hội kiếm lợi nhuận, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, tính cách của bạn và thời gian bạn có thể dành cho giao dịch .

Chúng tôi xem xét chủ đề này một cách chi tiết trong  ‘Lập kế hoạch và quản lý rủi ro’, nhưng bây giờ điều quan trọng cần lưu ý là có nhiều cách khác nhau để giao dịch và nhiều loại giao dịch viên khác nhau. Và bất kể sở thích, kỹ năng hoặc ưu tiên của bạn là gì, luôn có một hình thức giao dịch sẽ theo bạn.

Tóm Lại :
Đầu Tư là Giao Dịch 1 loại hàng hoá nào đó hoặc cổ phiếu trong 1 thời gian dài từ 1 năm đến vài chục năm.
Giao Dịch là trao đổi, mua bán 1 hoặc nhiều loại hàng hoá trong thời gian ngắn khi thị trường có biến động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial