Cổ phiếu và chỉ số P/E

Chỉ số hay Tỷ lệ P / E là gì?
Để bắt đầu tìm hiểu về tỉ lệ P/E thì bạn nên biết rằng chữ P đại diện cho Price tức là giá của 1 cổ phiếu, còn E là đại diện cho Earning tức là tiền lời mà công ty thu được trên 1 cổ phiếu. Hay nói cách khác (tỷ lệ P / E) là tỷ lệ định giá một công ty đo lường giá cổ phiếu hiện tại của nó so với thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). Tỷ lệ giá trên thu nhập đôi khi còn được gọi là bội số giá hoặc bội số thu nhập.

Tỷ lệ P / E được sử dụng bởi các nhà đầu tư và nhà phân tích để xác định giá trị tương đối của cổ phiếu của công ty trong trong cùng 1 lĩnh vực. Nó cũng có thể được sử dụng để so sánh một công ty với hồ sơ lịch sử của chính nó hoặc để so sánh các thị trường tổng hợp với nhau hoặc theo thời gian.

Công thức và tính toán tỷ lệ P / E
Các nhà phân tích và nhà đầu tư xem xét tỷ lệ P / E của một công ty khi họ xác định xem giá cổ phiếu có thể hiện chính xác thu nhập dự kiến ​​trên mỗi cổ phiếu hay không. Công thức và tính toán được sử dụng cho tỉ lệ này như sau.

P/E Ratio = Market value per share​ / Earnings per share

Để xác định giá trị P / E, người ta chỉ cần chia giá cổ phiếu hiện tại cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Giá cổ phiếu hiện tại (P) có thể được tìm kiếm trên bất kỳ trang web tài chính nào, và mặc dù giá trị cụ thể này phản ánh những gì các nhà đầu tư hiện phải trả cho một cổ phiếu, EPS là một con số khó hiểu hơn một chút.

Định giá tỷ lệ P / E
Tỷ lệ giá trên thu nhập hoặc P / E là một trong những công cụ phân tích chứng khoán phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư và nhà phân tích để xác định định giá cổ phiếu. Ngoài việc cho thấy giá cổ phiếu của một công ty được định giá cao hay bị định giá thấp, P / E có thể tiết lộ cách định giá của cổ phiếu so với nhóm ngành của công ty hoặc điểm chuẩn như Chỉ số S & P 500. Việc đánh giá này cho phép các nhà đầu tư hiểu thêm là cổ phiếu mà họ định mua có cao quá so với mặt bằng chung của lĩnh vực đó hay không hay giá thấp hơn mặt bằng chung…

Ví dụ về tỷ lệ P / E
Lấy ví dụ hãy tính tỷ lệ P / E cho Walmart Stores Inc. (WMT) kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2017, khi giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 91,09 đô la. Lợi nhuận của công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2017, là 13,64 tỷ USD và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 3,1 tỷ USD. EPS của nó có thể được tính là $ 13,64 tỷ / 3,1 tỷ = $ 4,40.

Do đó, tỷ lệ P / E của Walmart là $ 91,09 / $ 4,40 = 20,70.

Kỳ vọng của nhà đầu tư
Nhìn chung, P / E cao cho thấy các nhà đầu tư đang mong đợi tăng trưởng thu nhập cao hơn trong tương lai so với các công ty có P / E thấp hơn. P / E thấp có thể chỉ ra rằng một công ty hiện có thể bị định giá thấp hoặc công ty đang hoạt động rất tốt so với các xu hướng trước đây. Khi một công ty không có thu nhập hoặc đang báo lỗ, trong cả hai trường hợp, P / E sẽ được thể hiện dưới dạng N / A. Mặc dù có thể tính P / E âm, nhưng đây không phải là quy ước chung.

Tỷ lệ giá trên thu nhập cũng có thể được coi là một phương tiện tiêu chuẩn hóa giá trị của một đô la thu nhập trên toàn thị trường chứng khoán. Về lý thuyết, bằng cách lấy trung bình các tỷ lệ P / E trong khoảng thời gian vài năm, người ta có thể hình thành một tỷ lệ P / E được tiêu chuẩn hóa, sau đó có thể được coi là một chuẩn mực và được sử dụng để chỉ ra liệu một cổ phiếu có giá trị hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial