Chỉ số Ichimoku Kinko Hyo

Chính xác thì chỉ số Ichimoku Kinko Hyo là gì?
Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ được phát triển bởi Goichi Hosoda và một số trợ lý sử dụng cho rất nhiều bất kỳ phân tích nào trong ngành công nghiệp ngoại hối. Cho đến nay, rất nhiều phòng giao dịch của Nhật Bản đang sử dụng nó để phân tích hành động giá và phát triển kết quả xác suất cao hơn trong giao dịch. Ichimoku Kinko Hyo được biết đến với biểu đồ đáng sợ vì nó sử dụng rất nhiều dòng với màu sắc khác nhau khi áp dụng. Tuy nhiên, nó thực sự dễ hiểu giống như các chỉ số biểu đồ khác.
Để hiểu chức năng của từng dòng màu, hãy xem ý nghĩa của nó bên dưới:

Chikou Span: Có thể được xem là đường màu xanh lá cây cũng được dán nhãn là đường trễ. Dòng này cho biết giá đóng cửa của một thị trường và được vẽ trong vòng chu kỳ 26 .

Kijun Sen: Có thể được xem là đường màu xanh dương biểu thị đường cơ sở hoặc đường chuẩn. Điều này có thể được đo bằng cách lấy tổng của mức cao nhất thấp nhất và thấp nhất thấp nhất trong chu kỳ 26 và chia cho 2.

Tenkan Sen: Có thể được xem là đường màu đỏ còn được gọi là đường rẽ. Điều này có thể được đo sau khi lấy tổng của mức cao nhất thấp nhất và thấp nhất thấp nhất trong chu kỳ 9 và chia cho 2.
Sen Khẩu Spans (đám mây): Có thể được xem là vùng màu cam trong trường hợp xu hướng tăng hoặc vùng màu tím nhạt trong trường hợp có xu hướng giảm. Trên thực tế, đám mây (vùng) được tạo bởi hai dòng Sen Khẩu Spans.

Sen Khẩu thứ 1 có thể được đo bằng cách lấy tổng của Kijun Sen và Tenkan Sen chia cho 2. Nó cũng được vẽ trong vòng chu kỳ 26. Cái thứ 2 có thể được đo sau khi lấy tổng của mức cao nhất của đỉnh và thấp nhất của đáy trong chu kỳ 52 chia cho 2.

Khi mọi thứ đã được vẽ trên biểu đồ, khu vực giữa các dòng Sen Khẩu Span được gọi là Kumo hoặc Cloud. Đám mây chỉ đơn giản hoạt động như một vùng hỗ trợ / kháng cự di chuyển. Nếu giá nằm trên đám mây, thì đám mây hình thành vùng hỗ trợ và ngược lại. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy EUR/USD bật cao hơn nhiều lần sau khi tiếp cận Đám mây và cũng quay xuống nhiều lần sau khi chạm đám mây

Nhờ Kumo, bạn cũng có thể dễ dàng phân tích xu hướng hiện tại. Giá trên Kumo có nghĩa là một xu hướng tăng, trong khi giá dưới Kumo đang báo hiệu xu hướng giảm.

Đường màu xanh – Kijun Sen – thường được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai. Nếu giá cao hơn Kijun Sen, thì dự kiến ​​sẽ có động thái tăng giá ngược lại và ngược lại.

Đường màu đỏ – Tenkan Sen – thường được sử dụng làm chỉ báo xu hướng ngắn hạn. Nếu dòng Tenkan Sen đang chỉ hướng tăng hoặc giảm, điều đó có nghĩa là có một xu hướng được thiết lập trên thị trường. Trong khi Tenkan Sen ngang đang báo hiệu một xu hướng đi ngang.

Đường màu xanh lá cây – Chikou Span – có thể được sử dụng để phát hiện các bước ngoặt quan trọng để vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự. Cũng có thể sử dụng nó làm tín hiệu nhập cảnh – nếu đường màu xanh vượt qua giá thị trường hiện tại từ mức tăng xuống mức tăng, nó có thể được coi là tín hiệu mua và ngược lại.
Phần kết luận
Chỉ số biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo ban đầu có thể trông đáng sợ, nhưng nó thực sự tiện dụng một khi đã hiểu. Nó là một công cụ 3 trong 1 cung cấp nhiều bộ lọc hơn cho hành động giá cho tất cả các nhà giao dịch tiền tệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial