Đầu tư vào Roth IRA

Quyền Lợi: Các khoản đóng góp vào quĩ hưu trí Roth IRA là các khoản được thực hiện bằng tiền của bạn sau khi đã đóng thuế và mọi khoản thu nhập tiềm năng sau đó đều được miễn thuế. Tức là nếu bạn dùng số tiền này để đầu tư vào chứng khoán và thu được lợi nhuận thì lợi nhuận thu được của bạn không cần phải trả thuế. Ngoài ra, thu nhập của bạn từ tài khoản Roth IRA này có thể được rút ra mà không cần phải trả thuế hoặc tiền phạt và cũng không cần phải trả một chi phí nào miễn là chúng đủ điều kiện. Điều Kiện đóng góp: Với thu nhập thông thường của người làm công cơ bản thì mỗi năm bản sẽ được đóng góp vào quĩ này là 6000 nếu bạn từ 50 tuổi trở xuống và 7000 nếu bạn trên 50 tuổi. Nhưng để có được chính xác số tiền mà bạn đóng góp vào thì bạn nên dựa vào bảng tính toán chi tiết của sở Thuế theo đường link dưới đây. https://www.fidelity.com/calculators-tools/ira-contribution-calculator Điều kiện để Rút Tiền miễn phí: Để rút tiền ra khỏi quĩ hưu trí Roth IRA này 1 cách miễn phí bạn cần phải đạt một trong những điều kiện sau đây: Bạn phải được 59 tuổi hoặc Có chi phí giáo dục đại học hợp lệ hoặc Bạn mua căn nhà đầu tiên đủ điều kiện (lên đến 10.000 đô la) hoặc Bạn có một số chi phí y tế lớn hoặc Bạn có một số chi phí thất nghiệp dài hạn, tử vong, tàn tật.

Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial