Các Thuật Ngữ Cần Biết Khi Giao Dịch Forex

Broker: Là nơi mà bạn có thể mở tài khoản để giao dịch Forex, bạn không thể sử dụng ngân hàng mà bạn đang có để giao dịch Forex mà phải đăng ký mở tài khoản với 1 Forex Broker có độ tin cậy cao.

PAIR : Trong giao dịch Forex, bạn sẽ rất thường dùng đến thuật ngữ này. PAIR tức là cặp, bạn luôn luôn giao dịch theo từng cặp tiền. Ví dụ như cặp EUR/USD , Cặp AUD/USD…

Nếu cặp EUR/USD = 1.08065 thì EUR là đồng tiền chính ( Base currency ), còn USD là đồng tiền báo giá ( Quote currency ) và bạn phải nên hiểu là mỗi 1 EUR sẽ đổi được 1.08065 USD

LOT : Là đơn vị để đo số lượng tiền mà bạn giao dịch. Khi mua hay bán 1 cặp tiền nào đó thì bạn luôn dùng từ LOT. Ví dụ như mua 2 LOT, bán 3 LOT…
Với tài khoản tiêu chuẩn Standard thì 1 LOT = 100000 đơn vị
Với tài khoản nhỏ ( Mini ) thì 1 LOT = 10000 đơn vị
Với tài khoản siêu nhỏ ( Micro ) thì 1 LOT = 1000 đơn vị

Với cách tính như trên thì 1 LOT Standard = 10 Lot Mini = 100 Lot Micro

PIP: Giả sử giá hiện tại của cặp EUR/USD là 1.0806, nếu 5 phút sau giá của cặp này là 1.0807 ta nói rằng giá nó tăng 1.0807 – 1.0806 = 0.0001 hay 1 Pip. Nhưng nếu như giá hiện tại là 1.08065 mà giá mới là 1.08078 thì giá nó tăng lên 1.08078 – 1.08065 = 0.00013 hay 1.3 Pip . Chỉ nên để ý tới 4 chữ số phía sau dấu chấm mà thôi.

Đối với cặp USD/JPY = 108.482 nếu như sau đó giá của nó là 108.643 thì ta nói cặp nầy tăng 16.1 Pip vì 108.643 – 108.482 = 161. Trong trường hợp này ta chỉ nhìn 2 chữ số phía sau dấu chấm mà thôi. Và nếu ban đầu giá của nó là 108.482 và sau đó giá là 108.215 thì ta biết rằng nó giảm 26.7 Pip vì 108.215 – 108.482 =  -267 

Leverage : ( Đòn bẩy tài chính) tuỳ thuộc vào broker mà con số này có khác nhau ví dụ như broker A có leverage là 100:1 , broker B có leverage là 400:1 … vậy thì 100:1 hay 400:1 là gì?
Với 100:1 thì  1$ bạn được phép giao dịch 100$, 1000$ bạn được phép giao dịch 100000$. Hay với 400:1 thì 1000$ bạn được phép giao dịch 400000$. Đây là điểm hấp dẫn của Forex so với những loại hình đầu tư khác vì bạn không cần có số vốn nhiều. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial