Bắt đầu với phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản có thể được sử dụng để xác định giá trị tiềm năng của một công ty bằng cách xem xét thu nhập, doanh thu, dòng tiền và các dữ liệu liên quan khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty đó. Phân tích này có thể giúp bạn quyết định xem một công ty có thể là một khoản đầu tư tiềm năng hay không.

So sánh phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích cơ hội đầu tư dựa trên các yếu tố kinh tế và tài chính. Các điểm và yếu tố dữ liệu này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty. Phương pháp này khác với phân tích kỹ thuật, chủ yếu liên quan đến việc tìm kiếm xu hướng thông qua giá lịch sử và khối lượng của cổ phiếu để xác định biến động giá tiềm năng trong tương lai.

Nhìn vào lợi nhuận của một công ty

Ở cấp độ cao nhất, cổ phiếu nhận được giá trị của chúng từ mức lợi nhuận mà mọi người mong đợi chúng sẽ như thế nào trong tương lai. Nhưng để đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng trong tương lai của một công ty, bạn phải hiểu họ đã sinh lợi như thế nào trong quá khứ và mức lợi nhuận ngày nay của họ.

Ra quyết định với phân tích cơ bản

Một trong những khía cạnh quan trọng của phân tích cơ bản là nó có thể giúp bạn hiểu được tăng trưởng thu nhập và tăng trưởng doanh số bán hàng và hai yếu tố này có liên quan như thế nào với nhau.

Tăng trưởng lịch sử là quan trọng bởi vì các cổ phiếu thể hiện sự tăng trưởng nhất quán trong thời gian dài có xu hướng hoạt động tốt hơn. Đây là một xu hướng có thể quan sát được kể từ buổi bình minh của thị trường chứng khoán.

Hãy xem xét một số tỷ lệ phổ biến

Có một số điểm dữ liệu khác nhau mà bạn có thể xem xét khi đánh giá một khoản đầu tư. Thông tin này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ nguồn nào trên báo cáo tài chính của công ty, tin tức công ty hoặc dự đoán mô hình.

Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về:

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
Giá trên thu nhập
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì?

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là phần lợi nhuận của công ty đối với mỗi cổ phiếu do các cổ đông phổ thông nắm giữ. Nó có thể giúp bạn biết một công ty có lợi nhuận như thế nào.

Sử dụng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là một trong những điểm dữ liệu được tham chiếu phổ biến nhất mà các công ty cung cấp. EPS của một công ty có thể đặc biệt hữu ích khi so sánh nó với các quý trước và ước tính của các nhà phân tích.

Các nhà phân tích sẽ cố gắng dự đoán EPS của một công ty trước khi nộp đơn hàng quý. Kỳ vọng này khớp với thực tế như thế nào có thể cho biết phản ứng của nhà đầu tư sẽ như thế nào.

Nếu một công ty vượt quá ước tính của Phố Wall, đó thường là một dấu hiệu tốt trong tương lai. Việc bỏ lỡ ước tính có thể dẫn đến tâm lý tiêu cực và giảm giá.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là gì?

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) đo lường giá cổ phiếu hiện tại của một cổ phiếu so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty. Nó có thể giúp bạn so sánh một công ty với giá trước đây của nó, cũng như với các công ty khác.

Sử dụng tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E)

Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) để giúp đánh giá xem một công ty được định giá quá cao, định giá thấp hay được định giá tương đối. Tỷ lệ P / E liên quan đến giá cổ phiếu của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu và thể hiện số tiền các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho mỗi đô la thu nhập.

Tỷ lệ P / E cao có thể có nghĩa là các nhà đầu tư nhìn nhận cổ phiếu có lợi hơn và kỳ vọng sẽ có nhiều tăng trưởng hơn. Tỷ lệ P / E thấp có thể cho thấy một công ty bị nhìn nhận tiêu cực hơn. Ví dụ, bất kỳ loại tin tức tiêu cực nào có thể làm giảm giá cổ phiếu, có tác động trực tiếp đến tỷ lệ P / E của nó.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là gì?

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được coi là thước đo đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty đã sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Nó được tính bằng cách lấy giá trị thu nhập của một năm và chia chúng cho vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông trong năm đó.

Đánh giá lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là thước đo hiệu suất được biểu thị bằng phần trăm và thường càng cao, càng tốt. ROE cao hơn cho thấy công ty đã làm rất tốt trong việc chuyển các khoản đầu tư thành lợi nhuận. ROE hiệu quả nhất khi so sánh các công ty trong cùng ngành, chẳng hạn như hai công ty trong ngành bán lẻ.

Những điều quan trọng

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá nhằm đo lường giá trị của một công ty.
Phân tích cơ bản có thể giúp bạn xác định xem một công ty đang được định giá quá cao hay thấp hơn.
Cách EPS của một công ty so với dự đoán của nó có thể gợi ý về phản ứng của nhà đầu tư.
Tỷ lệ P / E cao hơn cho thấy tiềm năng tăng trưởng cao hơn, và tỷ lệ P / E thấp hơn có thể khiến các nhà đầu tư nhìn nhận công ty một cách tiêu cực.
ROE đo lường hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận và được sử dụng tốt nhất khi so sánh các công ty trong cùng một ngành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial