Tín Hiệu RSI ( Relative Strength Index )

Relative Strength Index (RSI) là một bộ dao động động lượng đơn giản để đo lường sự thay đổi trong chuyển động của giá theo tốc độ của nó. Phương pháp này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978 trong tạp chí của ông có tên là “Khái niệm mới về hệ thống giao dịch kỹ thuật”. Sau đó, RSI đã phát triển thành một trong những chỉ số kỹ thuật cổ điển thường được sử dụng cùng với phần mềm phân tích kỹ thuật đáng tin cậy.

Lưu ý Chỉ số RSI và cường độ tương đối không giống nhau, vì cường độ tương đối so sánh hiệu suất của thị trường với mức trung bình hoặc chỉ số chung, giống như Chỉ số trung bình của Dow Jones.

Cơ bản của RSI
RSI đánh giá cường độ và vận tốc của một giá định hướng cụ thể và biểu thị dữ liệu này dưới dạng dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Tính toán này dựa trên mức mất và lãi trung bình của một cặp tiền trong khung thời gian đó. Cài đặt mặc định cho chỉ báo RSI là 14 chu kỳ, trong đó việc hạ thấp nó sẽ làm tăng độ nhạy của bán quá mức hoặc quá mua trong khi tăng nó làm giảm độ nhạy và giảm các trường hợp của tình trạng bán quá mức và quá mua.

Công thức được sử dụng để tính toán RSI là:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Dựa trên công thức trên, bộ dao động RSI di chuyển từ 0 đến 100 trong khi RS là số ngày trung bình có thể tăng hoặc giảm.
Mức quá bán và quá mua
Mục đích chính của RSI là khám phá các khu vực cụ thể có khả năng bị bán quá mức hoặc mua quá mức. Theo phân tích thị trường, chỉ báo RSI đang di chuyển trên 30 theo chiều ngang được coi là tín hiệu tăng giá và khi chỉ báo RSI vượt quá 70 thì nó được coi là tín hiệu giảm giá.

Khi nói đến độ tin cậy của tín hiệu quá bán hoặc quá mua, thì những tín hiệu này cho tín hiệu tốt nhất khi giá đang di chuyển trong phạm vi đi ngang thay vì tăng hoặc giảm mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial